Ett Natointräde ändrar inte Sveriges nuvarande hållning.