Peru sällar sig till den skara av länder som förbjuder olika produkter av engångsplast.(TT)