Personrånen bland unga minskade med 11 procent jämfört med 2021 och låg under förra året på den lägsta nivån sedan 2012. Det visar siffror från Brottsförebyggande rådet. Enligt Patrik Eriksson, gruppchef för Göteborgspolisens särskilda enhet för rån, kan en av orsakerna vara att rånarna gått över till annan brottslighet – som till exempel nätbedrägerier.