Enligt en studie från Karolinska Institutet har personer med ätstörningar påverkats negativt av Coronapandemin. Nästan en fjärdedel som var friskförklarade förra våren har nu fått tillbaka ätstörningssymtom och många vittnar om att de har svårt att få tillräcklig vård under pandemin. - Det är viktigt att samhället förbereder sig för en eventuell kommande pandemi av psykisk ohälsa och...