Värends räddningstjänst larmades efter klockan 20.30 på fredagen om en trafikolycka på väg 25 vid Öjaby flygplats utanför Växjö.