En personbil med varningsblinkers igång ligger i diket cirka 2 kilometer norr om avfarten till Kungsgården i södergående riktning på E4 i Söderhamn. Ingen person har påträffats i närheten av bilen.