En personbil med varningsblinkers på ligger i diket cirka 2 kilometer norr om avfarten till Kungsgården i södergående riktning på E4.