En lastbil och en personbil kolliderade på söndagskvällen på E6 i höjd med Lomma.