Brist på personal kan komma att bli den stora utmaningen för kommunerna om coronaviruset sprider sig bland anställda på boenden och i hemtjänsten. Förhoppningen är att kunna flytta personal mellan olika verksamheter.