Göteborg har brist på utbildade barnskötare och förskollärare.Då blir förskoleförvaltningens nya lösning att ge den outbildade personalen titeln förskoleassistent.Dessa ska sedan erbjudas en utbildning, skriver GP.