Hyrstoppet är den sista av flera insatser som regionledningen gjort för att minska beroendet av stafettpersonal. Förutom utbildningsinsatser och mer individualiserade scheman så handlar det om rena löneförmåner för vissa grupper fastanställda.