Tre gånger i veckan ska personal på stadens äldreboenden och inom hemtjänsten i Västerås testas för covid. Beskedet kommer från äldrenämnden som ett försök att hindra smittspridning inom äldreomsorgen.