Ett LSS-boende i Kalmar är har Lex Sarah-anmälts efter att en medarbetare höjt rösten, stampat i golvet och puttat ner en brukare i sängen när hen inte ville sova.