Det är ännu oklart hur olyckan till. – Det är en bilist som stannat på olycksplatsen och som troligen är den som kört på fotgängaren. Men det finns också ett vittne på plats som säger att olyckan kan ha skett tidigare. Det finns en del oklarheter ännu så länge kring händelseförloppet, säger Johanna Engström, inre befäl vid Räddningstjänsten Höga kusten-Ådalen. Den påkörda personen är på väg i...