En olycka mellan gångtrafikant och buss har inträffat vid Slussens nedre bussterminal i Stockholm. Enligt polisen har gångtrafikanten förts till sjukhus med allvarliga skador.