Persö förskola och Persöskolan i Luleå stängs och eleverna skickas hem.