Kåseri. Både anglo- och frankofilin tvingar mig till ständiga jämförelser mellan två länder som ibland tycks betrakta sig som varandras arvfiender.