Har utvecklat en ekonomisk modell som nu används inom Sandvik.