Regeringen kringgår parlamentet med ett dekret – även kallat ”atombombsparagrafen”.