40 miljarder kronor. Så stor är Västra Götalandsregionens totala pensionsskuld. I en rapport från Skandia klassas regionen som konkursmässig.