1 492 skånska hushåll kan vara i samma situation: ”Inte rimligt”.