Förslagen ska finansieras med höjd skatt med femton öre.