Under hela pandemin har My Bertlett från Helsingborg pendlat med färja till sitt arbete i Helsingör. Nu krävs ett negativt covidtest för att hon ska släppas in i Danmark. Istället för att betala för att göra ett test i Sverige väljer hon ett gratistest i färjeterminalen i Helsingör.