Representanthuset har röstat ja till att utlösa 25:e tillägget – men vicepresidenten avvisar kravet.