Representanthusets talman har uttalat sig om riksrätten mot Trump.