Det vore fel att fnysa bort ljudboken. Man kan ta till sig berättelser på olika sätt. Men inom några år vet vi att markant färre titlar av vanliga böcker ges ut, skriver Pelle Andersson på Ordfront.