L-ledaren efter mötet med talmannen om regeringsbildningen.