Påve Franciskus uttrycker sin oro över det ökande våldet vid gränsen mellan Gaza och Israel och manar till "dialog, rättvisa och fred". Samtidigt har reaktionerna på måndagens dödsskjutningar lett till spänningar mellan Turkiet och Israel.(TT)