Vita huset nominerar den tillförordnade försvarsministern Patrick Shanahan som ny försvarsminister efter den avgångne James Mattis.