Patricia Fjellgren är återigen engagerad när Littfest sparkar igång. 2023 års litterära soáre är helt skapad av konstnärer från Sápmi, temat är Čuovga (Ljuset) och syftet är att belysa aktivistisk kamp i norr. – Självklart är den stora finalen med soaré viktig, tipsar Patricia Fjellgren som verkar som konstnärlig ledare.