Den serbisk-ortodoxa kyrkans överhuvud har avlidit av covid-19.