Depressionssjuksköterskor lyft för vården av psykisk ohälsa i Dalarna • Så fungerar det.