Antalet intagna på slutenvården i Östergötland har stigit under hösten, men enligt smittskyddsläkaren Britt Åkerlind är läget är ännu inte på den nivån som den var under våren.