Beroendeavdelningen på Blekingesjukhuset får höga betyg av patienterna, framför allt när det gäller lyhördhet och att stötta patienterna känslomässigt. – Vi har patienter med mycket skam och skuld när de kommer hit, säger Ulrika Leander-Alsén, skötare på beroendeavdelningen.