En patient i Norrbotten tog sitt liv i nära anslutning till vård. Och nu anmäler Region Norrbotten händelsen enligt lex Maria.