Mannen skrevs ut för snabbt efter ett självmordsförsök, enligt anhöriga • Sjukhuset IVO-anmäls.