I 12 år hade en patient i Norrköping diagnosen Alzheimers. Men diagnosen har nu återkallats.