På grund av pandemin var intensivvårdsavdelningen full på Skaraborgs sjukhus.Det gjorde att en patient med andningssvikt placerades på en annan avdelning, där hen senare hittades död på en toalettstol.”Det fanns hela tiden en oro och stress hos personalen att de inte räckte till”, skriver sjukhuset i sin händelseanalys.