Externa utredningens slutsats stämmer, skriver chefen för neurokirirgen.