Bo Rothstein har anmält polisen till justitieombudsmannen på grund av köerna för att få pass.