Nils-Erik Sandberg var Lundingrundaren Adolf H. Lundins partner och vän.