Partille kommun har inte ändrat sig angående planerna att flytta högstadieenheterna vid Björndammens skola och Furulunds skola till centrala Partille. Det trots att Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut i frågan.