I hemlighet skickade socialdemokraternas nationella ledning ner kassören Roger Berzell till Göteborg. Målet var att medla i konflikten mellan distriktsstyrelsen med Anna Johansson i spetsen och gruppledaren Ann-Sofie Hermansson. Men Berzells försök misslyckades och nu gör partiledningen allt för att inte ”välja sida” i den infekterade konflikten.