Det blir en något annorlunda debatt utan vare sig åhörare eller ledamöter i kammaren.