Företrädare för LO hotar med att dra tillbaka sitt stöd för ett pensionssystem som inte fyller sin funktion.