Väntat nederlag för premiärminister Boris Johnson.