Dämpat, samlat, värdigt. Längs med Seine har tusentals samlats för att beskåda förstörelsen.