Under lördagen höll Norrköpings kommun, tillsammans med Inre hamnens byggherregrupp, visningar över, vad som ska bli, Norrköpings nya stadsdel. Familjen Rahnel var några av många som lockades till platsen. – Helst vill man nog bo närmast vattnet, säger Per Rahnel.