Tony Clark, Avfall Sverige: De vill att hushållen ska fortsätta att bära tidningarna till återvinningsstationer – även de som i dag kan lämna dem i sitt soprum.