Ingen ryss går säker – studenter, äldre eller män utan militär erfarenhet kallas in.